Sunday, August 13, 2017

Šeit -- Here

Te vajadzētu tapt garākam tekstam par domām, kas attur darīt lietas, kas sagādā visvairāk prieka. Bet citreiz, jo šis ir pēdējais brīdis. Ha, ironija.
Bet viss ok, viss kārtībā.
_____
Here should be a longer text about the thoughts, that discourage from doing things that bring the most joy. But other time, it's the last minute. Ha, the irony.
But everything's ok, it's alright.