Sunday, December 4, 2016

Viens un vēlviens | One and another one

Realizēts mazs sapnītis garos vakaros. Likās loģiski nākamos izšuvumus likt uz krekliem, kas pašai vismīļākie, tie tie beisbola krekli ar garām rokām, ko vairāk var vēlēties. Tā tapa pāris krekli un vēl pāris melnie, un šoreiz tā pa drūmo. Bišiņ par sevis mīlēšanu ar rozēm un tikai ar savu "es" uz krūtīm, jo tas ir pirmais un galvenais. Un ar acīm skumjām, jo jābūt patiesai. Un savu kreiso roku, jo tas ir īsts narcisisma manifests, plus izskatās efektīvi. Ar savu kreisās rokas zīmējumu dalīšos vairāk, tas pieejams vairākos izmēros. Visi pārējie ir vienā eksemplārā un netiks atkārtoti, būs jauni.
Man atkal būs grūti teikt atā, jo gribas visus paturēt. Ceru, jums tie patiks, tik pat ļoti cik man. Mans Etsy atkal ir darbībā.
_____
A little dream has been realized in long evenings. Seemed logical to put the next embroideries on my favorite type of shirts, the baseball ones with long sleeves, what else can you ask for. So I made few shirts and then even more black ones, and this time it's a bit gloomy. A little bit about self love with roses and one only "me" on the chest, because it's the main thing. And with sad eyes, because I need to be honest. And my left hand, because that's a real narcissism manifesto, plus looks effective. With my left hand illustration I will be sharing more, it's available in many sizes. All others only in one copy and won't be redone, new ones will be taking place.
I will have a hard time saying goodbyes, I want to keep them all. Hope you will enjoy them as much as I do. My Etsy shop is back in business.