Saturday, September 24, 2016

Viens -- One

Uztaisīju pāris kreklus ne priekš sevis. Savus līnijzīmējumus beidzot lieku lietā. Tematika pašlaik ir vienaldzīgas acis un drūmas sejas. Ar tiem portretiem ir tā, reālistiski uzzīmēt cilvēkus man nesanāk, tā tāda sāpe nedaudz, bet mierina doma, ka šie mani līnijas brīnumi īstenībā pastāv, un ka ir kāds, kas sevi šeit atpazītu. Kā ikviens zīmējums un ikviens cilvēks, katrs krekls ir unikāls un nebūs atkārtots, viens zīmējums ir viens krekls. Tas tā, lai īpašāk un man nepaliek garlaicīgi.
Ja kāds iekārojas, ir man mazs Etsy veikals un krekli pieejami arī aplikācijā Depop.
_____
I made few shirts not for myself. I am finally putting my line drawings to good use. The subject for now is careless eyes and gloomy faces. About the portraits, I can't draw people realistically, it's a worry a bit, but the thought that calms me is that my line wonders might exist in real life, maybe there' somebody who would recognize himself in them. And as each drawing and each human, every shirt in unique and won't be redone, one drawing is one shirt. That' so it is more special and I don't get bored.
So if you fancy one, I have a little Etsy shop and the shirts are also available on Depop app.