Sunday, September 4, 2016

Piezīmes -- Notes


  • Vispār esmu tādā bedrītē, kā bieži gadās. Tādā radošajā bedrītē, kur rokas sasniedz malu, bet kājas slīd. Bet viss kaut kā sanāk, ja iesāk. Un dažreiz atkal nesanāk, bet tas arī ir ok. Es nemaz nezinu. Nav pat ko vainot. 
  • Tagad domāju par "quality over quantity" šeit domātajam materiālam. Tāds lepnumiņš, ka šoreiz smuki sanācis. Labāk esmu lepna par padarīto, nekā publicēju kaut ko, kas ir nnnntā. Un jā, nekaunos sakot, ka man patīk mani rezultāti, kurš cits teiks, ka ir baigi labi, ja es pati nesāktu? Neesmu ne tuvu labākajam, bet esmu ceļā, vienmēr ceļā.  
  • Ir karsti. Tā tiešām karsti. Augusta pēdējā nedeļā labāk ārā neiet, 30+ ir paciešami tikai kalnu upē un pāris minūtes pēc tam. 
  • Un pagāšnedēļ publicēju tādu kā r&b un visa cita playlisti. Katram garstāvoklim vajadzētu citu, šī tādiem garlaikotiem vakariem.
--
  • I am in a pit, a hole in the ground kind of, as small one. In a creative hole, how it often happens, where my hands reach the edge, but my feet slip. But somehow everything turn out ok if started. And sometimes it doesn't, but that's ok. I don't even know. No one to blame. 
  • Now I am thinking about "quality over quantity" concept for everything posted here. I am proud, that this came out beautiful. I better be proud of the product, then posting something meeeh so-so. And yes, I am not ashamed saying that I like my results, who else will say it's good, if I wouldn't start it? I not even close to the best, but I am on the road, always on the road to get there. 
  • It's hot. Like really hot. The last week of August better don't leave the house, 30+ degrees are only tolerable while in cold mountain river and few minutes after that. 
  • And last week I published kind of a r&b and anything else playlist. Each mood would need a different one, this one for boring evenings I guess.