Saturday, September 24, 2016

Viens -- One

Uztaisīju pāris kreklus ne priekš sevis. Savus līnijzīmējumus beidzot lieku lietā. Tematika pašlaik ir vienaldzīgas acis un drūmas sejas. Ar tiem portretiem ir tā, reālistiski uzzīmēt cilvēkus man nesanāk, tā tāda sāpe nedaudz, bet mierina doma, ka šie mani līnijas brīnumi īstenībā pastāv, un ka ir kāds, kas sevi šeit atpazītu. Kā ikviens zīmējums un ikviens cilvēks, katrs krekls ir unikāls un nebūs atkārtots, viens zīmējums ir viens krekls. Tas tā, lai īpašāk un man nepaliek garlaicīgi.
Ja kāds iekārojas, ir man mazs Etsy veikals un krekli pieejami arī aplikācijā Depop.
_____
I made few shirts not for myself. I am finally putting my line drawings to good use. The subject for now is careless eyes and gloomy faces. About the portraits, I can't draw people realistically, it's a worry a bit, but the thought that calms me is that my line wonders might exist in real life, maybe there' somebody who would recognize himself in them. And as each drawing and each human, every shirt in unique and won't be redone, one drawing is one shirt. That' so it is more special and I don't get bored.
So if you fancy one, I have a little Etsy shop and the shirts are also available on Depop app.
Sunday, September 4, 2016

Piezīmes -- Notes


  • Vispār esmu tādā bedrītē, kā bieži gadās. Tādā radošajā bedrītē, kur rokas sasniedz malu, bet kājas slīd. Bet viss kaut kā sanāk, ja iesāk. Un dažreiz atkal nesanāk, bet tas arī ir ok. Es nemaz nezinu. Nav pat ko vainot. 
  • Tagad domāju par "quality over quantity" šeit domātajam materiālam. Tāds lepnumiņš, ka šoreiz smuki sanācis. Labāk esmu lepna par padarīto, nekā publicēju kaut ko, kas ir nnnntā. Un jā, nekaunos sakot, ka man patīk mani rezultāti, kurš cits teiks, ka ir baigi labi, ja es pati nesāktu? Neesmu ne tuvu labākajam, bet esmu ceļā, vienmēr ceļā.  
  • Ir karsti. Tā tiešām karsti. Augusta pēdējā nedeļā labāk ārā neiet, 30+ ir paciešami tikai kalnu upē un pāris minūtes pēc tam. 
  • Un pagāšnedēļ publicēju tādu kā r&b un visa cita playlisti. Katram garstāvoklim vajadzētu citu, šī tādiem garlaikotiem vakariem.
--
  • I am in a pit, a hole in the ground kind of, as small one. In a creative hole, how it often happens, where my hands reach the edge, but my feet slip. But somehow everything turn out ok if started. And sometimes it doesn't, but that's ok. I don't even know. No one to blame. 
  • Now I am thinking about "quality over quantity" concept for everything posted here. I am proud, that this came out beautiful. I better be proud of the product, then posting something meeeh so-so. And yes, I am not ashamed saying that I like my results, who else will say it's good, if I wouldn't start it? I not even close to the best, but I am on the road, always on the road to get there. 
  • It's hot. Like really hot. The last week of August better don't leave the house, 30+ degrees are only tolerable while in cold mountain river and few minutes after that. 
  • And last week I published kind of a r&b and anything else playlist. Each mood would need a different one, this one for boring evenings I guess.