Monday, August 22, 2016

Būs brūces | There will be bruises

Reizēm iešaujas prātā ideja,kuru nevar nerealizēt. Un procesa laikā sanāk pavisam citādāk kā iedomāts, tāpēc iespējams šis būs jāattīsta. Beigās neplānoti labi un pašai prieks, ka saņēmos, aizkadros paliek burtiski smagais gājiens, stresiņš un rožu ērkšķi.
Es nevarēju izlemt starp šīm divām versijām, tāpēc lūk abas.
_____
Sometimes an idea comes up and I can't not realize it. In the process it all came out quite different from my imagination, so maybe I will have to develop this. And it turned out pretty good and I am happy with myself for pulling myself together, the heavy hike,stress and rose thorns stay behind the scenes. I couldn't decide between the two versions, so here's both of them.