Sunday, July 3, 2016

Sevis mīlēšana | Self-love

Nevaru rakstīt par pašapziņu, jo pašlaik esmu - fake it till you make it - periodā. Mans galvenais pārliecības radītājs ir apģērbs jeb izskatos labi = jūtos labi. Beyonce's Feelin' Myself arī noder. Tomēr tā ir aktuāla tēma, man un šķiet arī citiem. Laikā ar skaistiem online profiliem un drūmām, noklusētām domām, kad viss, par ko runājam, ir mēs paši. Un es, jā, atkal es, atbilstu šim pavisam droši. Tas iet kopā ar bēdīgo aizbergu par sevis mīlēšanu. Tikai nesen esmu sākusi pieņemt, ka ir labi. Ka viss kārtībā, ja gurni paaugas, šie svārki tagad ir domāti man. Būt itty bitty titty committee ir priekšrocības un ar pumpām var sadzīvot. Laikam pusaudžu gadi tiešām būs cauri, ja jau nonākam pie sevis pieņemšanas, tomēr es apšaubu, esmu tikai ceļā.
_____
 I can't write about self-confidence, I am in the - fake it till you make it - state. My main confidence booster is my outfit aka looking good = feeling good. Beyonce's Feelin' Myself also comes in handy. Anyway it is a hot topic, to me and to others, or so it seems. In time of beautiful online profiles and dark silent thoughts, when all we talk about is ourselves. And I, yes me again, I certainly conform to this. It goes together with the sad iceberg of self love. Only recently I have started to accept myself, that it is ok. That it's alright if the hips enlarge, these skirts are now made for me. Being in itty bitty titty committee has advantages and I can live with my acne. I guess teenage years will be really over if we arrive to self acceptance, however I doubt it, I am still on my way.