Sunday, July 24, 2016

Priecīgu gadadienu! | Happy anniversary!

20. jūlijā svinējām gadu Francijā. Tik sasodīti dīvaini, ka pagājis jau gads, kas agrāk likās neiespējams, tagad ir rutīna. Šeit tagad ir manas mājas. Pierasts pie vietējā supermārketa, kalnu ainavām, apkārtējiem cilvēkiem, ceļiem un televīzijas programmām. Tomēr dažreiz apstulbusi pamostos, domājot, ka esmu vēl savā vecajā istabā. Dažreiz ar francūžiem gribas iesākt teikumu latviski. Un mēs joprojām salīdzinam dzīvesstila atšķirības. Mēs restartējām dzīvi, un mums ļoti paveicās, kā šitais viss izvērtās. Nezinu vai šādām pārmaiņām vispār var sagatavoties. Tas prasīja daudz nesaprašānās, samierināšanos ar stulbu birokrātiju, daudz pacietības, un daudz neveiklu telefona zvanu. Nevaru teikt, ka esam galā, priekšā vēl daudz pārsteigumi, gribētu teikt, ka esmu tam gatava.
Un gads ir apkārt, laiks satikt mīļākos cilvēkus un ēst kārumiņus. Nākošnedēļ "ceļojuma" ieraksts, ha! Tikmēr te pāris atmosfēras bildes no mapes ar nosaukumu "apkārt".
_____
On July 20th we celebrated one year of living in France. So freaking weird, how it's already a year, something that used to fell impossible, now is a routine. My home is here now. I am used to the local supermarket, the mountain views, the people around, the roads and TV programs. Only sometimes I wake up puzzled thinking I am in my old room. Sometimes want to start the sentence in Latvian. We still compare lifestyle differences. We restarted our lives, but I feel we were really lucky of how everything turned out, we came with zero expectations and unprepared, I don't think you can prepare for such big moves at all. It took many misunderstandings, the strength of putting up with bullshit bureaucracy, a lot of patience, and many awkward phone calls. I can't say we made it yet, there are still more surprises to come, I would like to say I am ready for it.
And the year is around, it's time to meet my favorite humans and eat "kārums" (Latvian sweets I miss like crazy). Next week, a travel blog post, ha. Meanwhile here are some atmosphere photos from folder named "around".