Sunday, July 24, 2016

Priecīgu gadadienu! | Happy anniversary!

20. jūlijā svinējām gadu Francijā. Tik sasodīti dīvaini, ka pagājis jau gads, kas agrāk likās neiespējams, tagad ir rutīna. Šeit tagad ir manas mājas. Pierasts pie vietējā supermārketa, kalnu ainavām, apkārtējiem cilvēkiem, ceļiem un televīzijas programmām. Tomēr dažreiz apstulbusi pamostos, domājot, ka esmu vēl savā vecajā istabā. Dažreiz ar francūžiem gribas iesākt teikumu latviski. Un mēs joprojām salīdzinam dzīvesstila atšķirības. Mēs restartējām dzīvi, un mums ļoti paveicās, kā šitais viss izvērtās. Nezinu vai šādām pārmaiņām vispār var sagatavoties. Tas prasīja daudz nesaprašānās, samierināšanos ar stulbu birokrātiju, daudz pacietības, un daudz neveiklu telefona zvanu. Nevaru teikt, ka esam galā, priekšā vēl daudz pārsteigumi, gribētu teikt, ka esmu tam gatava.
Un gads ir apkārt, laiks satikt mīļākos cilvēkus un ēst kārumiņus. Nākošnedēļ "ceļojuma" ieraksts, ha! Tikmēr te pāris atmosfēras bildes no mapes ar nosaukumu "apkārt".
_____
On July 20th we celebrated one year of living in France. So freaking weird, how it's already a year, something that used to fell impossible, now is a routine. My home is here now. I am used to the local supermarket, the mountain views, the people around, the roads and TV programs. Only sometimes I wake up puzzled thinking I am in my old room. Sometimes want to start the sentence in Latvian. We still compare lifestyle differences. We restarted our lives, but I feel we were really lucky of how everything turned out, we came with zero expectations and unprepared, I don't think you can prepare for such big moves at all. It took many misunderstandings, the strength of putting up with bullshit bureaucracy, a lot of patience, and many awkward phone calls. I can't say we made it yet, there are still more surprises to come, I would like to say I am ready for it.
And the year is around, it's time to meet my favorite humans and eat "kārums" (Latvian sweets I miss like crazy). Next week, a travel blog post, ha. Meanwhile here are some atmosphere photos from folder named "around".
Thursday, July 14, 2016

Šeit tikai dienasgaisma | Only daylight here

Bilžu atskats no pāris dienām Bilbao, kur pabijām Bilbao BBK Live mūzikas festivāla ietvaros. Diemžēl bez kvalitatīvām bildēm no paša festivāla, digitālais fotoaparāts nedrīkstēja man pievienoties festivāla teritorijā. Taču tas tikai atbrīvoja mani no "liekā svara". Arī nedzīvais telefons glāba no pievienošanās daudzajiem koncertu apmekletājiem, kas koncerta laikā raksta Whatsapp ziņas un pārbauda jaunumus Facebook, nezināju, ka tā tiešām notiek. Vienmēr likās, ka visi taču saprot mirkļu baudīšanu un atvienošanos, bet nu neko, es biju tur un festivālu uzņēmu, cik spēju. Tik daudz, ka dienu pēc atgriešanās mājās, ķermenis padevās un es saslimu. 
Labi, lai labāk orientētos šajos foto. 3 dienu BBK Live festivāls tiek rīkots kalnā blakus Bilbao, bildēs redzami skati no kempinga teritorijas. Dienasgaismā izpētījām Bilbao, mūsu visapmeklētākā vieta izrādījās iepirkšanās centrs Zubiarte ar skaistu jumtu, dīvainie peldbaseina kadri ir no Azkuna Zentroa, peldabseina, bibliotēkas un izstāžu zāles apvienojums. Un vēl Bilbao ir ļoti burvīgs parks, tiešām, man skauž, ka es tur nevaru būt katru pēcpusdienu. Visam pa vidu neparasta arhitektūra, tās tur daudz. Pēdējā dienā aizbraucām uz pludmali, pusstunda ar metro, un apsolos sev atgriezties pie tā metro un tā pieturām, tur ir potenciāls foto projektiņš. Okeānā gan nekas jauns, auksts ūdens, kas ir viss, kas vajadzīgs, un saules apdegumi. Pēdējās bildes ir no pēdējā rīta, tad sanāca būt virs mākoņiem, un kadrs ar Bilbao caur autobusa stiklu. 
Par pašu festivālu, kas bildēs netika, man būs vislabākās atmiņas. Mīļākie mākslinieki kā Tame Impala un Grimes, Jose Gonzalez, nekad nebiju domājusi, ka kādreiz redzēšu viņus dzīvajā, un rekā sanāca. Pašu pirmo redzējām Gallant, kuru biju palaidusi garām mākslinieku sarakstā, bet klausījos viņa albumu pirms tam, viņa vokāli ir wow. Arī maģiskais Sophie sets bija neizmirstams, es braucu izdejoties, un tas tika darīts, arī pēdējā dienā ar pēdējiem spēkiem. Kopumā daudz priecīgu cilvēku, daudz geju ap 25, daudz alus un vairāk mākoņi, jā, laikapstākļi - apmācies, bet silts. Ok, redzēsim kādas grupas būs nākamgad, iespējams atgriezīsimies. 
_____
A photo look back of the few days spent in Bilbao, where we were for Bilbao BBK Live music festival. Unfortunately, without any high quality pictures from the actual festival as my camera couldn't come with me. In the end, it only relieved the weight I had to carry. Also my dead phone saved me from joining all the concert attendees, who chatted on Whatapp and checked news on Facebook while in a concert. I always thought, that everybody understand the enjoying the moment thing and disconnecting, but well, at least I was there and took in the festival as much as I could. So much, that the day after arriving home, my body gave up and I got sick.
Ok, to better orientate in the photos. The 3 day festival is being held on a mountain just next to Bilbao, in the photos the views are from the camping area, which is on the top of the same mountain. We spent the days exploring Bilbao, our most visited place turned out to be a shopping mall Zubiarte with a beautiful roof, then the weird pool shots are from Azkuna Zentroa, a combination of a pool, library and exposition halls. And also Bilbao has a gorgeous park, for real, I am jealous I can't spend  my afternoons there. In the middle of everything, unusual architecture, a lot of it there. In the last full day there we went to the beach, half an hour with the metro, and I promise myself to return for that metro and it's stops, a potential photo project there. Nothing new by the ocean though, cold water, what was all we needed, and sun burns. The last photos are from the last morning, which turned out to be above the clouds, and again Bilbao through a window. 
About the festival itself, which didn't make it in the photos, I will have the best memories of. Favorite artists like Tame Impala and Grimes, Jose Gonzalez, I had never thought of seeing them live and it just turned out. The first thing we saw was Gallant, who I completely missed in the line up, but was listening to the album before, his vocals are just wow. Also the magical Sophie set was unforgettable, I was there to dance, and that's what I did, even on the last day with the last bits of energy. Altogether, a lot of happy people, a lot gays around 25, a lot of beer and more clouds, yes, weather - cloudy, but warm. Ok, we'll see what groups are there next year, we might return. 


Sunday, July 3, 2016

Sevis mīlēšana | Self-love

Nevaru rakstīt par pašapziņu, jo pašlaik esmu - fake it till you make it - periodā. Mans galvenais pārliecības radītājs ir apģērbs jeb izskatos labi = jūtos labi. Beyonce's Feelin' Myself arī noder. Tomēr tā ir aktuāla tēma, man un šķiet arī citiem. Laikā ar skaistiem online profiliem un drūmām, noklusētām domām, kad viss, par ko runājam, ir mēs paši. Un es, jā, atkal es, atbilstu šim pavisam droši. Tas iet kopā ar bēdīgo aizbergu par sevis mīlēšanu. Tikai nesen esmu sākusi pieņemt, ka ir labi. Ka viss kārtībā, ja gurni paaugas, šie svārki tagad ir domāti man. Būt itty bitty titty committee ir priekšrocības un ar pumpām var sadzīvot. Laikam pusaudžu gadi tiešām būs cauri, ja jau nonākam pie sevis pieņemšanas, tomēr es apšaubu, esmu tikai ceļā.
_____
 I can't write about self-confidence, I am in the - fake it till you make it - state. My main confidence booster is my outfit aka looking good = feeling good. Beyonce's Feelin' Myself also comes in handy. Anyway it is a hot topic, to me and to others, or so it seems. In time of beautiful online profiles and dark silent thoughts, when all we talk about is ourselves. And I, yes me again, I certainly conform to this. It goes together with the sad iceberg of self love. Only recently I have started to accept myself, that it is ok. That it's alright if the hips enlarge, these skirts are now made for me. Being in itty bitty titty committee has advantages and I can live with my acne. I guess teenage years will be really over if we arrive to self acceptance, however I doubt it, I am still on my way.