Sunday, June 5, 2016

Dzīvē | In the life

Tāds neliels ieskats skolas braucienā uz Guggenheim muzeju Bilbao, kur uzņēmām kārtīgu devu mākslas, kuru iemūžināt nedrīkst. Nezinu, kāpēc pats muzejs bildēs nav trāpijies, laikam tāpēc, ka jau pirmajā reizē uzņēmu desmitiem muzeja arhitektūras bildes no visiem leņķiem. Un šoreiz sanāca laiks arī apskatīt pašu pilsētu un paklīst pa tās ielām. Bilbao ir super, neierasts plašums un milzīgi Zara's veikali. 
_____
A little insight into our field trip to Guggenheim museum in Bilbao, where we took in a proper dose of art, which can't be captured. I don't know why the museum itself doesn't appear in any photos of the day, but I guess, I took numerous pictures of the museum's architecture from various angles the first time I went. And this time around we got the time to explore the city and wander around the streets a bit. Bilbao is superb, unusual vastness and enormous Zara stores.