Sunday, March 20, 2016

Par izlikšanos | About affectation

Jābūt godīgai pret sevi - kas izrādās ir vārdiski daudz vieglāk izdarāms otrajā vai trešajā valodā. Tā pašlaik praktizēju godīgumu jeb nebaidīšanos izteikt savas domas, ko vienmēr esmu ļoti augstu novērtējusi citos, tagad piekopju pati. Vairs nav laika un vēlmes izlikties, vai runa ir par attiecībām vai ārējo izskatu. Ar otro ir vieglāk, tikai tu pats esi iesaistīts, bet ar citiem cilvēkiem tā pagrūtāk, par viņiem jādomā vairāk. Mans egoisms nav sajūsmā, tāpēc es saku un daru, ko vēlos. Bet varu vēl atļauties domāt tikai par sevi. Ar robēžām, protams, lai sirdsapziņa ar mani pēctam neizrēķinās.
_____
Have to be honest with myself - which turns out to be easier verbally in the second or third language. That's how I now practice honesty or no fear of speaking your mind, which I have always valued very high in others, now I manifest it myself. There is no time or desire to pretend, weather it's relationships or appearance. With the second one it's easier, you are the only one involved, but with other people it's harder, have to think about them more. My selfishness isn't thrilled, so I say and do what I want. I can still afford to think only about myself. With boundaries, of course, so my conscience doesn't fire back at me. 
Krekls - Cache Cache
Kardigans, bikses - H&M
Kedas - Converse
_____
Shirt - Cache Cache
Cardigan, pants - H&M
Sneakers - Converse