Sunday, February 28, 2016

Novaldīt krāsu | Restrict a color

Par attīstību un par krāsām. Man liekas, daudziem ir tādas krāsas par kurām varam teikt - nekad. Agrāk sarkanā man bija viena no tādām. Nezinu, laikam tad biju par vāju, lai to novaldītu. Arī tagad, tā nav mana mīļākā, bet nu vairs neliedzu sev šo opciju, vairs nav bail šo krāsu kontrolēt. Enerģija, spēks, kaislība. Traks tas sarkanais un ar to vajag mācēt apieties. Es vēl mācos.
_____
About development and about colors. I guess, most people have those colors about which they say - never. Previously red was one of them for me. I don't know, maybe then I was too weak to control it. Even now, it's not my favorite, but I don't forbid myself this option, there's no fear to restrain the color. Energy, power, passion. It's mad (the red) and you need to know how to handle it. I am still learning.Šalle - New Yorker
Jaka, krekls - second hand
Bikses - Cubus
Kedas - Converse
_____
Scarf  - New Yorker
Jacket, shirt - second hand
Jeans - Cubus
Sneakers - Converse