Thursday, February 18, 2016

Ir tā vērts | It's worth it

Beidzot tiku pie sniega! Šeit ieraksts no šī paša gājiena septembrī, kad solīju atgriezties. Februāra brīvlaiks un sniegotas kalnu galotnes ir perfekta izdevība, un tagad interesanti salīdzināt sezonu skatus. Šoreiz apstājāmies pusceļā, zinājām, ka tālu netiksim bez aprīkojuma un enerģijas. Bet skati pat pusceļā fantastiski. Es nemācēšu aprakstīt savas sajūtas, bet nu gandrīz līdz raudienam. Šeit der vārdu savienojums - elpu aizraujoši, un gribas vēl un vēl, doties tālāk un redzēt vairāk.
Mūsu pirmā pieredze kalnos ziemā un bija tā vērts. Ar "bija tā vērts" domāju bailīgo braucienu ar vasaras riepām kalnu ceļos.
_____
Finally I got some snow! Here, a post from the same hike in September, when I was promising to return. February holidays and snowy mountains seemed as the perfect chance, and now it's amusing to compare the seasonal views. This time we stopped at halfway, we understood we wouldn't get far without the equipment and energy. But the scenery even in halfway was fantastic. I won't be able to describe all the emotions, but I almost cried, that's that. The expression - breathtaking, fits here and does the job. I want to go further and see more and more.
Our first experience in snowy mountains and it was worth it. By "it was worth it" I mean our scary drive up the steep roads with summer tires.


Foto - Dace Grīnvalde