Sunday, December 4, 2016

Viens un vēlviens | One and another one

Realizēts mazs sapnītis garos vakaros. Likās loģiski nākamos izšuvumus likt uz krekliem, kas pašai vismīļākie, tie tie beisbola krekli ar garām rokām, ko vairāk var vēlēties. Tā tapa pāris krekli un vēl pāris melnie, un šoreiz tā pa drūmo. Bišiņ par sevis mīlēšanu ar rozēm un tikai ar savu "es" uz krūtīm, jo tas ir pirmais un galvenais. Un ar acīm skumjām, jo jābūt patiesai. Un savu kreiso roku, jo tas ir īsts narcisisma manifests, plus izskatās efektīvi. Ar savu kreisās rokas zīmējumu dalīšos vairāk, tas pieejams vairākos izmēros. Visi pārējie ir vienā eksemplārā un netiks atkārtoti, būs jauni.
Man atkal būs grūti teikt atā, jo gribas visus paturēt. Ceru, jums tie patiks, tik pat ļoti cik man. Mans Etsy atkal ir darbībā.
_____
A little dream has been realized in long evenings. Seemed logical to put the next embroideries on my favorite type of shirts, the baseball ones with long sleeves, what else can you ask for. So I made few shirts and then even more black ones, and this time it's a bit gloomy. A little bit about self love with roses and one only "me" on the chest, because it's the main thing. And with sad eyes, because I need to be honest. And my left hand, because that's a real narcissism manifesto, plus looks effective. With my left hand illustration I will be sharing more, it's available in many sizes. All others only in one copy and won't be redone, new ones will be taking place.
I will have a hard time saying goodbyes, I want to keep them all. Hope you will enjoy them as much as I do. My Etsy shop is back in business.

Sunday, October 30, 2016

Priecīgi -- Merrily

Esmu dzīva! Vairāk kā dzīva īstenībā. Tikko ļotiļoti laimīgi ieripojusi divdesmitgadnieku pulciņā, atgriezusies skolā un savā rutīnā, dzīve ir laba. Biju jau aizmirsusi, kādu prieku man sagādā šie ieraksti, tapšanas process īpaši. Tās divas stundiņas ar kameru uzlabo visu dienu, nemāku izskaidrot, bet tiešām pietrūka. Izklausās ļoti dīvaini un nedaudz slimi, bet nu jau ir radies pieradums bildēties katru nedēļu, pāris nedēļas bez šīs procedūras un es jutos ne savā ādā. Likās, ka kaut kas pietrūkst, kaut kas ir aizmirsies. Jocīgi, es zinu, man pašai bail par savu garīgo veselību. Ok, anyway, kas vēl noticis... Vispār esmu atpakaļ skolas darbos, visā pilnībā un esmu sajūsmā. Eju gulēt ar vēlmi rīt doties uz skolu, atkal izklausās jocīgi, bet ir baigi forši, ja mācies, kas patīk.
Visam pa vidu lēnām top jauni krekli! Esmu jau atvadījusies no gadrīz visiem par ko man liels,liels prieks, cilvēkiem patīk, ko es daru, wow! Ceru līdz Ziemassvētkiem tikt galā ar šo partiju. Labi, tas laikam būs viss šim dienasgrāmatas ierakstam, esmu bijusi pietiekami atklāta. Oktobris ir bijis lielisks, lielākoties cilvēku ziņā, esmu daudz smaidījusi, tas tā, lai neaizmirstu..
--
I'm alive! More than alive really. Just very,very happily rolled into my twenties, returned to school and my routine, life's good. I had already forgotten how much joy these posts bring me, the making process specially. Those two hours with the camera make my day, I can't explain, but I really missed it. Sounds very weird and a bit sick, but I already have this habit of having my picture taken weekly, and now few weeks without this procedure and I didn't feel like myself. I felt like I was missing something. It's very strange, I know, I am concerned for my mental health too. Ok, anyway, what else has happened... Well I am back in school work, in its entirety and I am excited. I go to sleep with a desire to go back to school tomorrow, again, sounds weird, but it' so cool to study what you love.
Sometimes between all that, I am making new shirts! I have already said goodbye to almost all of them, which I am very,very happy about, people enjoy my work, wow! I hope to finish this batch until Christmas. Good, I think that will be it for this diary entry, I have been honest enough. October has been great, mostly human wise, I have smiled a lot, that's so I don't forget..


Saturday, September 24, 2016

Viens -- One

Uztaisīju pāris kreklus ne priekš sevis. Savus līnijzīmējumus beidzot lieku lietā. Tematika pašlaik ir vienaldzīgas acis un drūmas sejas. Ar tiem portretiem ir tā, reālistiski uzzīmēt cilvēkus man nesanāk, tā tāda sāpe nedaudz, bet mierina doma, ka šie mani līnijas brīnumi īstenībā pastāv, un ka ir kāds, kas sevi šeit atpazītu. Kā ikviens zīmējums un ikviens cilvēks, katrs krekls ir unikāls un nebūs atkārtots, viens zīmējums ir viens krekls. Tas tā, lai īpašāk un man nepaliek garlaicīgi.
Ja kāds iekārojas, ir man mazs Etsy veikals un krekli pieejami arī aplikācijā Depop.
_____
I made few shirts not for myself. I am finally putting my line drawings to good use. The subject for now is careless eyes and gloomy faces. About the portraits, I can't draw people realistically, it's a worry a bit, but the thought that calms me is that my line wonders might exist in real life, maybe there' somebody who would recognize himself in them. And as each drawing and each human, every shirt in unique and won't be redone, one drawing is one shirt. That' so it is more special and I don't get bored.
So if you fancy one, I have a little Etsy shop and the shirts are also available on Depop app.