Sunday, September 20, 2015

Atslēgties | Switch off

Kā pa kalniem un lejām pēdējā laikā. Tā aizraujoties ar skolas lietām, sadzīves ķibelēm un negatīvo pusi, galīgi aizmirstu atslēgties. Tāpēc pēc pirmās pieredzes tirgojoties franču tirdziņā, kur popularizējām Latvijas vārdu un savu produkciju, un uzlabojām valodas zināšanas, nolēmām nākamo dienu pavadīt kalnos.
Protams, bija vajadzīga neliela sagatavošanās, izmantojot Google maps un ziņu resursus, atradu Pic d'Escurets. 20 minūšu brauciens un 3 stundu gājiens. Kā ļoti nepieredzējušas kalnos kāpējas, esam bez jebkāda kalnkāpšanas ekipējuma, lieki piebilst, ka uz mums vienmēr ļoti dīvaini skatās. Jo kā var uzkāpt kalnā, ja nav profesionāli zābaki un atbilstoša mugursoma?
Mums ir vajadzīgs tikai ēdiens, labs laiks un vēlme. Tad viss notiek! Un kāpiens nebija tik sarežģīts, tāpēc vispirms jāapskatās, ko par tavu iecerēto mērķi saka Google. Jo tikām kalna galā, ko bieži esam mēģinājuši darīt citur, bet, cik atceros, vienmēr esam izgāzušies. Esot tur augšā atliek vien vērot burvīgo skatus. Redzējām mājām tuvāko pilsētu Oloron-St-Marie un Pau no augšas, burtiski bijām mākoņos un nolēmām, ka ir te jāatgriežas.
_____
I have had my ups and downs recently. Getting so caught up with school stuff, everyday issues and the bad side of things, I forget to  switch off. Therefore after our first experience attending french market, where we popularized where is Latvia, our products, and improved our language skills,  we decided to spent the next day in the mountains.
Of course, little preparation was needed, using Google maps and articles, I found Pic d'Escurets. 20 minute drive and 3 hour hike. As very inexperienced hikers, we are without any hiking equipment, and needless to say, we get weird looks. Because how can you trek up the mountain without professional boots and appropriate backpack?
We need only food, good weather and will. Then we are ready! And the hike wasn't that difficult, that is why I suggest checking what Google has to say about your planned destination. So we reached the summit, which we have tried elsewhere and, as I remember, we always failed. And being up there all we had to do is take in the wonderful views. We saw the biggest city near our home, Oloron-St-Marie and Pau from above, we were in the clouds, literally, and decided to return.
















Foto - Dace Grīnvalde