Sunday, June 14, 2015

Izlaidums | Graduation

Viens dzīves posms noslēdzies, es labprāt šeit rakstītu, cik ļoti man patika visi šie 12 izglītības gadi, bet tad es melotu. Vidusskola gan bija vairāk vai mazāk nesāpīga, taču man prieks teikt ardievas bezjēdzīgiem uzdevumiem un vienkārši nosēdētām stundām. Bet pēc tās bezrūpības es ilgošos visvairāk. 
Mana tērpa vīziju, protams, piepildīja mana mamma. Paldies,mammu!
_____
One section of my life is over, I would love to write here about how I enjoyed these 12 years of education, but I would be lying then. High school was somewhat painless, nevertheless I am glad to say goodbye to absurd tasks and wasted hours in boring classes. The carelessness is what I will miss the most.
My vision of the outfit came true thanks to my mother. Thank you, mom!     

Foto - Reinis Grīnvalds