Sunday, May 17, 2015

Pēdējais | Last

Skola ir beigusies. Šie 3 gadi paskrēja nemanot, kaut kas man ļoti pietrūkst, piemēram, skolas kafejnīca un keramikas pulciņš, bet neilgošos pēc daudzajām garlaicīgajām stundām un kontroldarbiem. Un, protams, kāds prieks bija iepazīt daudz foršus un jautrus cilvēkus, mēs vairāk smējāmies, nekā mācījāmies. Tik dīvaini, kā viss tā uzreiz mainās, un nu viss būs pavisam citādāk.
Pašlaik atkārtoju visu iespējamo latviešu valodas eksāmenam, kas jākārto rīt! Veiksmi man uz visiem citiem arī!
_____
School is over. These 3 years passed so quickly, I will miss the school's cafeteria and the ceramics after school class, but I will certainly not miss the boring lessons and tests. And of course it was a pleasure to get to know so many cool and fun people, we laughed more then we studied. How weird that everything changes so fast and from now on things will be different.
Right now I am revising for my Latvian exam, which is tomorrow! Wish luck to me and all others!