Monday, December 29, 2014

2014

Kas par gadu. Paspēju aizbraukt vairākos ceļojumos, par ko esmu ļoti pateicīga mammai. Salauzu potīti, kas bija kaut kas ļoti negaidīts un ļoti nelaikā. Bet to sadziedēju un par to liels prieks. Atradu īstos cilvēkus un ieguvu autovadītāja tiesības, kas ir kaut kas ļoti nopietns. Un šajā gadā nopietni veidoju bloga ierakstus, ko var redzēt labajā malā. Varbūt mazāk interesantas fotosesijas, bet vairāk pārdomas un outfit'u ieraksti.
2014. ir bijis labs pret mani, lieku lielas cerības uz 2015., tas būs ļoti nozīmīgs.

Un vēl šogad uztaisījām 5 minūšu fotosesiju ar ziemas atlaidēs iegādātu Zara džemperi. Adījumi pieprasa melnbaltu.
_____
What a year. Managed to go on many vacations, for which I am very grateful to my mom. Broke my ankle, which was something very unexpected and very untimely. But I healed successfully  and I am very happy for that. I found the right people and got my driving license, what is something very important. And this year I was very keen on blogging as you can see on the right side of the blog. Maybe not as much with interesting photo shoots, but more thought posts and outfit entries. 
2014 was very good to me, I look forward to 2015, it will be very important.

Here pictures from today's 5 minute photo shoot with Zara jumper, which was purchased in winter sales. Knittings require black and white.


Džemperis, bikses - Zara
Zābaki  - House
_____
Jumper, jeans - Zara
Boots - House

Foto - Dace Grīnvalde