Sunday, May 18, 2014

Iedvesmas sestdiena #10 | Inspiration Saturday #10

Māksla un mode, mans mīļākais salikums. Šoreiz par to grāmata. Grāmatas autors ir salvens modes ilustrators - David Downton, un viņš grāmatā apvienojis savas profesijas favorītus un savus darbus. Šī grāmata patiesi iedvesmo un liek jūsmot par skaistajiem tērpiem un mākslinieku prasmi uzburt sajūtas. Skaistas grāmatas ir nepieciešamas nākotnes skaisto grāmatu bibliotēkai. Bibliotēkai, kurā, ieejot, ir grāmatu smaržas un svaiga gaisa sajaukums, kurā var apsēsties mīkstā krēslā un skatīt mākslas grāmatas aiz gara laika un intereses.
_____
Art and fashion, my favorite combo. This time book with this topic. The author of the book is famous fashion illustrator - David Downton, and in this book he brought together his favorite all time fashion illustrators. This book truly inspires and makes me admire the beautiful dresses and artists ability to show feelings of the drawings.  Beautiful books are needed for future beautiful book library. For library, in which when one goes in he smells a mixture of the scent of books and fresh air, in which one can sit in comfy armchair and explore art books just because of free time and interest.